Geschiedenis

Tijdens een langdurig dienstverband bij enkele grote en kleine drukkerijen kwam bij de oprichter van Drukkerij Ecoplus het besef dat de manier van produceren een stuk milieubewuster kon. Omdat veel drukkerijen toentertijd geen enkele stap naar minder vervuiling wilden zetten die niet door de overheid opgelegd werd was er maar één manier om het beter te doen: een eigen drukkerij opzetten.

Drukkerij Ecoplus was daarmee in 1994 één van de eerste drukkerijen die het productieproces zodanig organiseerden dat er een zo klein mogelijke milieubelasting optrad. Omdat wij ert destijds al van overtuigd waren dat we volledig afhankelijk zijn van ons milieu en het kostte wat kost wilden beschermen. Die manier van produceren komt dan vooral tot uitdrukking in de papiersoorten en de manier waarop die vervaardigd worden, het gebruik van milieuvriendelijker inkten en wasmiddelen voor het reinigen van de drukpersen. Ook in de voorbereiding (drukvormvervaardiging) zijn methodes ingezet om onnodige vervuiling tegen te gaan. Alle elementen uit het afval die daar voor in aanmerking komen werden gerecyceld. Voor het helaas onvermijdelijke afval dat afgevoerd moest worden zijn de beste door de overheid aangewezen verwerkers ingezet.

Ontwikkelingen

Helaas zijn de ontwikkelingen in de Grafische Industrie in de afgelopen jaren zodanig geweest dat het afstoten en beeindigen van de eigen productie onvermijdelijk was. Dit heeft er in 2013 toe geleid dat we ons gingen toeleggen op het bemiddelen voor vaste klanten. Daarnaast hopen we dat ook anderen deze service waarderen.